Skip to content
Vinotolia

Urla ve Ege Bağ Rotası

Urla ve Ege Bağ Rotası

Urla Bağ Rotası 2015 yılında 5 üreticinin katılımıyla oluşmuş, sonraki yıllarda ise diğer küçük üreticilerin katılımıyla zenginleşmiştir. 

Rota üzerinde çok nitelikli şaraplar üreten üreticilerin yanı sıra MÖ 6. Yüzyıla tarihlenen Anadolu’nun es eski zeytinyağı işliği, İç ve Güney Ege Bağ Rotasında ise Efes Antik Kenti ve dünya felsefe tarihinin temellerinin atıldığı, Priene ve Miletos gibi İyonya kentleri bulunmaktadır.

Bölgede şarap turizmi deneyimi sunan başlıca üreticiler